27 maj, 2023

Inklinometr AXIS został zainstalowany w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie w celu monitorowania zmian nachylenia jego ściany frontowej.

Widok szczeliny na ścianie pałacu świadczącej o niestabilności budowli i konieczności stałego monitorowania pochylenia tego fragmentu.

Umiejscowienie pochyłomierza AXIS w Pałacu Mieroszowskich. Czujniki umieszczono na wewnętrznej stronie poddasza, w taki sposób, aby nie były widoczne dla zwiedzających  Muzeum Zagłębia, które ma tu swoją siedzibę.

Widok obu czujników zainstalowanego pochyłomierza AXIS. Za pomocą dedykowanych podstawek, czujniki przymocowane są bezpośrednio do ściany poddasza Pałacu Mieroszewskich.

Oto wyniki pomiarów zarejestrowane w ciągu dwóch pierwszych godzin, tuż po starcie systemu AXIS w dniu 27 maja 2023 r. około godziny 12:15.

  • Widoczne zmiany nachylenia spowodowane są silnym nasłonecznieniem ( południe).

  • Kierunek nachylenia zmienia się w drugiej godzinie z powodu zacienienia – słońce chowa się za wysokimi drzewami.

  • Początkowa wartość wyjściowa wynosiła 22,872″. Dla lepszej wizualizacji wartość ta została znormalizowana do „zera” na wykresie komputerowym.
  • Ciekawą obserwacją jest zakres wyników zaznaczony czarnym kółkiem, który odpowiada krótkiej obecności 2 osób w pomieszczeniu piętro niżej, tuż pod obszarem naczynia pomiarowego nr 2.
  • Widoczna jest zmiana nachylenia o 0,02″ związana z odkształceniem całej konstrukcji pod wpływem obciążenia około 150 kg. (były to osoby o przeciętnej budowie ciała).
  • Wynik ten potwierdza wysoką rozdzielczość metody pomiarowej i zdolność do dynamicznego obserwowania subtelnych zmian w geometrii monitorowanego obiektu.
Skip to content