Instalacja inklinometru AXIS w Pałacu Mieroszewskich

27 maj, 2023 Inklinometr AXIS został zainstalowany w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie w celu monitorowania zmian nachylenia jego ściany frontowej. Widok szczeliny na ścianie pałacu świadczącej o niestabilności budowli i konieczności stałego monitorowania pochylenia...

IX Międzynarodowe Sympozjum SENSORS SCIENCE

20-22 czerwiec 2022, Warszawa, Polska ULRAXIS weźmie udział w IX Międzynarodowym Sympozjum SENSORS SCIENCE, prezentując wraz z Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie pracę: “Well-secured tests of innovative hydrostatic levelling system”....

Umowa partnerska zawarta z LAB-EL Elektronika Laboratoryjna

Marzec, 2022 ULTRAXIS Sp zo.o. i LAB-EL Elektronika Laboratoryjna podpisały umowę regulującą techniczną i komercyjną współpracę obu firm. Jednym z pierwszych wspólnych zadań jest zbudowanie zaawansowanego technicznie stanowiska do kalibracji i certyfikacji...

Instalacja HLS w Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie

Listopad, 2021 W oparciu o dwustronną umowę Ultraxis Sp. Z o.o. zainstalował Hydrostatyczny Niwelator ( HLS) w pomocniczym laboratorium Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie. Celem badań jest testowanie urządzenia na specjalistycznej platformie testowej. Wynik badań...

Grant

ULTRAXIS SP z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej pt. „Axis – precyzyjny pochyłomierz...
Skip to content