TECHNOLOGIA

Nasza unikalna metoda pomiaru wykorzystuje płaskość swobodnej powierzchni cieczy, która jest odniesieniem dla pomiarów przemieszczeń pionowych.

Sposób konstrukcji czujników gwarantuje ich długotrwałą niezawodność.

Zasada konstrukcyjna naszych urządzeń realizuje naważniejsze cele czujników pomiarowych: proporcjonalność i liniowość w całym zakresie pomiarowym.

W przeciwieństwie do innych precyzyjnych urządzeń do pomiaru bardzo małych przemieszczeń i pochyleń, wskazania czujników ULTRAXIS są niezależne od lokalnej grawitacji. Nie wymagają specjalnej kalibracji po zainstalowaniu w jakimkolwiek miejscu na Ziemi.

Teoretycznie mogłyby być również zainstalowane na zupełnie innej planecie i bez dokonywania jakichkolwiek poprawek działałyby idealnie (przy założeniu, że są używane przewidzianym przz producenta zakresie temperatur).

Dzięki starannemu doborowi technologii i materiałów, urządzenia ULTRAXIS są niezwykle odporne na obciążenia chemiczne i mechaniczne oraz zakłócenia elektromagnetyczne. Zostało to potwierdzone w praktyce, podczas ponad dwudziestoletniej eksploatacji naszej aparatury pomiarowej w bardzo trudnych warunkach, np. w pobliżu szkodliwych oparów i cieczy lub w pobliżu generatorów bardzo silnych pól elektromagnetycznych.

„Wyniki pomiarów odkształceń obiektów (zapór wodnych), które uzyskano przy pomocy czujników Ultraxis pozwalają na opracowanie modelu zachowania się obiektów pod wpływem różnych czynników, takich jak roczny cykl zmian temperatury, poziom wody w cieku dolnym i górnym, opróżnianie turbiny komora itp.

Taki model może ułatwić przewidywanie uszkodzeń na podstawie pojawienia się zmian odbiegających od typowych zachowań, np. pojawienie się znacznie silniejszej zależności nachylenia w funkcji poziomu wody.

Wyniki uzyskane za pomocą czujników Ultraxis pozwalają na obserwację subtelnych odkształceń obiektu, które są cenne przy tworzeniu i kalibracji nowych modeli obiektu (np. Metoda elementów skończonych).”

Dr Paweł Popielski (Kierownik Zakładu Hydro – Inżynierii i Hydrauliki Wydział Usług Budowlanych, Hydro i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Dyrektor Centrum Analiz Geo – Hydrotechnicznych Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej).

Zalety metody pomiaru Ultraxis:

· Bardzo wysoka rozdzielczość i dokładność, niezależnie od zakresu pomiarowego

· Charakterystyka liniowa w całym zakresie pomiarowym

· Odporność na czynniki zewnętrzne

· Charakterystyka pomiaru całkowicie niezależna od temperatury

· Brak ruchomych części mechanicznych w konstrukcji czujników, które powodują przepływ w innych typach czujników z upływem czasu

· Może być stosowany w szerokiej gamie urządzeń pomiarowych (np. niwelator hydrostatyczny, inklinometr, pomiar poziomu wody, pomiary przeciekowe)

Skip to content