ROZWIĄZANIA

AXIS 1

DANE TECHNICZNE:

 

Pochyłomierz AXIS 1 jako pierwszy na rynku spełnia JEDNOCZEŚNIE WSZYSTKIE cztery kluczowe wymagania dotyczące: zasięgu, rozdzielczości, stabilności i czasu reakcji.

AXIS 1

PARAMETRY:

 

Skala pomiaru
±1° ( ± 3600 “)

Rozdzielczość
0.01 “

Czas reakcji
1 second

Długoterminowa stabilność
(1 year) 1.0 “

Zakres temperatur pracy
-20 ° C ….. + 50 °

Wymiary
250x80x120 mm

SCHEMAT DZIAŁANIA

HLS

DANE TECHNICZNE:

 

HLS (Hydrostatic Leveling System) – niwelator hydrostatyczny do precyzyjnego wyznaczania przemieszczeń pionowych.

Wielopunktowy  HLS składa się z szeregu czujników rozmieszczonych wzdłuż monitorowanej konstrukcji. System zawiera ciecz, której poziom jest mierzony w kilku punktach.

Dzięki niezwykle wysokiej czułości i doskonałej stabilności długoterminowej daje możliwość ciągłego (dynamicznego) monitorowania subtelnych deformacji dowolnej konstrukcji przez dłuższy czas.

Typowa długość systemu HLS waha się od jednego do kilkuset metrów i może składać się z kilkudziesięciu czujników.

Pomiary dwuosiowe są możliwe poprzez umieszczenie czterech naczyń pomiarowych w układzie kwadratowym lub prostokątnym. Pozwala to na precyzyjne określenie deformacji mierzonej powierzchni w wybranych kierunkach.

HLS

PARAMETRY:

 

Zakres pomiarowy
40 mm

Rozdzielczość
0.1 μm

Stabilność krótkoterminowa (1h)
0.1 μm

Stabilność długoterminowa (1 rok)
5 μm

Zakres temperatur pracy
-20 ° C .. + 50 ° C

SCHEMAT DZIAŁANIA

TYPOWE
ZASTOSOWANIA

Monitorowanie:

 • Monitorowanie stabilności zapór wodnych, mostów i wiaduktów, elektrowni jądrowych i klasycznych, wysokich budynków, zabytków architektury
 • Monitorowanie stabilności wszelkich konstrukcji wznoszonych na terenach zagrożonych – sejsmicznych, górniczych , w pobliżu cieków wodnych

Badanie:

 • Badanie ruchów dynamicznych fundamentów, m.in. podczas prac budowlanych w pobliżu
 • Badanie ruchów dynamicznych elementów konstrukcyjnych m.in. obciążenia wiaduktu spowodowane poruszającymi się pojazdami

Niwelacja:

 • Precyzyjne poziomowanie  radarów, platform wyrzutni rakietowych, teleskopów, akceleratorów lub innych ważnych urządzeń

PLANOWANIE I REALIZACJA PROJEKTU

ULTRAXIS oferuje szereg usług w zakresie definiowania potrzeb bezpieczeństwa, projektowania systemu monitorowania stabilności oraz w procesie instalacji, uruchomienia i użytkowania systemu.

W swojej działalności czerpiemy z wieloletniego doświadczenia naszych najlepszych specjalistów oraz współpracujemy z uznanymi autorytetami naukowymi z branży SHM. Zależy nam na uzyskaniu jak najlepszych wyników z unikalnych możliwości czujników ULTRAXIS, dlatego szczególną wagę przywiązujemy do współpracy z użytkownikami końcowymi naszych rozwiązań w ramach tzw. on-job-training.

Jesteśmy również gotowi wspierać naszych klientów w procesie zbierania, wizualizacji i interpretacji danych pomiarowych generowanych przez nasze czujniki.

System monitorowania i gromadzenia danych

Główne zalety rozwiązań ULTRAXIS:

   • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dla budowli stanowiących potencjalnie duże zagrożenie
   • Możliwość predykcji awarii o katastroficznych skutkach 
   • Optymalizacja procesu eksploatacji obiektów poprzez minimalizację czasu przestojów awaryjnych 
   • Minimalizacja kosztów serwisu oraz kosztów usuwania awarii
   • Możliwość uniknięcia błędów w ocenie stanu bezpieczeństwa konstrukcji
   • Dla potencjalnych partnerów z branży SHM – uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez oferowanie nowej jakościowo usługi dla swoich klientów

Potrzebujesz zaufanego Eksperta?

Skip to content