System monitorowania i gromadzenia danych

 

Systemy monitorowania stanu konstrukcji (SHM) są powszechnie uważane za potężne narzędzie do śledzenia wydajności konstrukcji czy urządzeń w czasie rzeczywistym przy użyciu różnych typów czujników. Pozwala to na podejmowanie na czas decyzji dotyczących konserwacji konstrukcji poprzez ciągłe monitorowanie danych z czujników.

Anomalie, które nie są zgodne z oczekiwanymi parametrami i charakterystykami, są cenne w ostrzeganiu o nietypowych zdarzeniach (np. wypadkach samochodowych, kolizjach statków lub trzęsieniach ziemi) i uszkodzeniach konstrukcji, umożliwiając  podjęcie właściwej interwencji naprawczej.

Dlatego wysoce pożądane jest opracowanie dokładnego zautomatyzowanego podejścia do wykrywania anomalii w danych generowanych w SHM. Co więcej, ponieważ dane są gromadzone w sposób ciągły, obliczenia wykrywania anomalii są wykonywane natychmiast.

ULTRAXIS współpracuje z wybitnymi specjalistami z uczelni technicznych w różnych krajach, opracowując systemy do analizy danych gromadzonych przez nasze czujniki.

 

System monitorująco-pomiarowy ULTRAXIS, w skład którego wchodzą czujniki ultradźwiękowe, jest przeznaczony do ciągłego badania stabilności konstrukcji i wysyłania alarmów w razie niebezpieczeństwa.

· Poszczególne urządzenia pomiarowe są podłączone do centralnego komputera poprzez interfejs, który może wykonywać pomiary z maksymalnie 100 czujników jednocześnie

· Czujniki są izolowane galwanicznie i można je podłączyć przez USB

· System transmisji informacji zakodowany w częstotliwości charakteryzuje się wysoką odpornością na zakłócenia

· Czujniki ultradźwiękowe można podłączyć do systemu komputerowego również poprzez interfejsy lokalne, które przesyłają wyniki pomiarów za pośrednictwem magistrali RS485

W przypadku zdalnych lokalizacji pomiarowych czujniki są zasilane bateriami i podłączone do centralnego komputera/chmury za pomocą różnych technik bezprzewodowych.

Skip to content