Securing stability

Konstrukcje takie jak wysokie budynki, mosty, tamy wodne czy elektrownie to zazwyczaj inwestycjae o bardzo dużym znaczeniu. Mają one służyć przez wiele dziesięcioleci, lub dłużej. Wiele z nich ma charakter strategiczny.

Ważne jest, aby chronić je przed zawaleniem lub awarią.

Wykrywanie trendów prowadzących do awarii na długo  przed wykryciem znaczącego stanu uszkodzenia może uratować życie i ekonomię.

Proces wdrażania strategii identyfikacji szkód w infrastrukturze nazywany jest strukturalnym monitorowaniem stanu technicznego (SHM). W tym przypadku uszkodzenie definiuje się jako zmiany właściwości geometrycznych monitorowanych  systemów. W miarę narastania deformacji osiąga się punkt, który z różnych względów nie jest już akceptowalny dla użytkownika. Ten punkt jest określany jako awaria.

W przypadku ekstremalnego zdarzenia, takiego jak trzęsienie ziemi lub nieoczekiwane chwilowe lub punktowe obciążenie, SHM jest używany do szybkiego sprawdzania stanu obiektu. To ciągłe monitorowanie ma na celu dostarczenie w czasie zbliżonym do rzeczywistego wiarygodnych informacji o stanie  obiektu podczas takich ekstremalnych zdarzeń  i późniejszej integralności zarówno całego systemu jak i jego badanych elementów.

Korzyści dla bezpieczeństwa życia i ekonomiczne związane z takim podejściem zostaną osiągnięte tylko wtedy, gdy system monitorowania zapewni wystarczające ostrzeżenie, tak aby można było podjąć działania naprawcze, zanim uszkodzenie osiągnie poziom awarii.

Sercem proponowanego przez ULTRAXIS systemu są czujniki ultradźwiękowe, które spełniają najwyższe standardy w zakresie rozdzielczości oraz długoterminowej stabilności i trwałości.

Tego typu nowatorskie podejście nie tylko znacząco zwiększa bezpieczeństwo obiektów monitorowanych czujnikami Ultraxis, ale także daje bardzo wymierny efekt ekonomiczny, dzięki uniknięciu znacznych kosztów związanych z naprawą poważnych uszkodzeń, które często wynikają z kumulacji drobnych uszkodzeń.

Ta koncepcja jest wysoce wyrafinowana, wymagająca, a w swojej filozofii prawdziwie ekologiczna i humanitarna, ponieważ ratuje przyrodę i życie ludzkie.

Skip to content