Polityka prywatności

 

1. Wstęp:

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników oraz zasady użytkowania plików cookies witryny internetowej, dostępnej pod adresem elektronicznym: ultraxis.eu (dalej określana jako: „Witryna” i „Strona”).

Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest ULTRAXIS Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Al. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec, PL, Województwo Podkarpackie, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców, pod numerem NIP: 8172199055, REGON: 387747302, adres email: andrzej.olszewski@ultraxis.eu, nr telefonu +48 501 504 444 (dalej określana jako: „Administrator”).

Niniejsza polityka prywatności została przygotowana zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO).

2. Dane osobowe:

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodnie z wdrożoną polityką prywatności.

W celu dbania o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika – przechowywane są one na zabezpieczonych serwerach, używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL), mamy wprowadzoną kontrolę dostępu.

Do danych osobowych mają dostęp tylko osoby związane z obsługą Witryny, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Strony są przekazywane Administratorowi bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie lub poprzez wysłanie do administratora wiadomości e-mail.

Podanie danych osobowych przez użytkowników strony jest dobrowolne.

Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail,  numer telefonu, a także nazwę firmy.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na ich przetwarzanie i wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień Użytkownik może przesłać właściwe oświadczenie woli na adres Administratora.

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową witryny, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem i tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin).

3. Pliki cookies

Niniejsza polityka dotycząca plików cookies dotyczy usług oferowanych w ramach tej Witryny.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W Witrynie stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, m.in. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny;
  • pliki cookies zabezpieczające, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Witrynie;
  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Witryny;
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapisanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu Użytkownika, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator serwisu informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Witryny reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na stronie. O ewentualnej zmianie i terminie jej wejścia w życie administrator poinformuje użytkownika za pośrednictwem nieniejszej strony internetowej.

Skip to content